מייסדי הקרן

מר יהודה אסיא- נשיא

ד"ר עזרא קורין ז"ל

מר שלמה נח ז"ל