top of page

מייסדי הקרן

מייסדי הקרן זכרם לברכה ופעילי הקרן שהלכו לעולמם בשנה שחלפה                

 

 

עזרא גבאי ז"ל (1929-2023)

ביום 3 בינואר, 2023 הלך לעולמו יו"ר ה"קרן" מר עזרא גבאי זכרו לברכה אשר כיהן כיו"ר הקרן כ-40 שנה. "הקרן", עובדיה וחברי הדירקטוריון מרכינים ראש על לכתו. עזרא גבאי ז"ל ראה ב"קרן" פרויקט חיים. עזרא גבאי ז"ל היה איש חסד ואמת, איש מסורת ואיש משפחה. מאמין גדול בפסוק "תן לו משלו כי אתה ושלך שלו" ותומך נלהב חינוך והשכלה כבסיס להצלחה. כך כתב  בספרו: "מצעירותי אחת המטרות שהצבתי לעצמי היתה להתקדם בחיי המקצועיים. מול סיכויים שמטבעם אינם גבוהים חתרתי למטרה. אם תרצו ותשאפו להצלחה אין זו אגדה. אין זה פשוט אין זה קל אבל אין דבר העומד בפני הרצון".

ברוך לוי ז"ל (1922-2023)

ביום 26 במרס, 2023 הלך לעולמו ברוך לוי זכרו לברכה. ה"קרן", עובדיה וחברי הדירקטוריון מרכינים ראש על לכתו. ברוך לוי זכרו לברכה, פעל רבות  בתחום הבטחון החברה והחינוך והיה מעורב לחיזוק המורשת של קהילת יוצאי בבל בעבר ובהווה. בשנים האחרונות כיהן כחבר הנהלה מעורב ומשפיע בשלושת הגופים המרכזיים של יוצאי עירק בישראל: "הקרן", מרכז ומוזאון מורשת יהדות בבל באור יהודה ואח"י- האגודה לעידוד המחקר הספרות והאמנות מיסודם של יוצאי עיראק בישראל. עד יום פטירתו שימש כיו"ר ועדת

שיעורי עזר ב"קרן".

 

יהודה אסיא ז"ל (1917-2018)

ביום 30 באוגוסט, 2016 הלך לעולמו יהודה אסיה, ציוני נלהב חולם ומגשין אשר שילב עשיה עסקית מפוארת, הגשמה ציונית מרגשת ופילנתרופיה בתחום החינוך והתרבות. יהודה אסיא היה איש עסקים וסייע בהקמת מפעלים לאומיים בישראל על פי בקשת ראשי המדינה. הוא שילב עשייה בטחונית חשאית עם פעילותו העסקית. יהודה אסיא ראה בחינוך ובתרבות אחד מעמודי התווך לבניית עתיד המדינה ופעל לגיוס כספים ותרם אישית למפעלי תרבות חשובים. כאדם הגא במוצאו ועדתו פעל בהתמסרות למען יוצאי עיראק בישראל והיה ממייסדי הקרן ושמש כנשיאה במשך שנים רבות.  על פעילותו הענפה זכה להוקרה בכל העולם וגם הוענק לו תואר לשם

כבוד ממכון וייצמן למדע

עזרא קורין ז"ל (1906-1976)

ביום 22 במרץ, 1976 הלך לעולמו ד"ר עזרא קורין ז"ל. ד"ר קורין עלה לארץ כרופא מומחה בתחום אף-אוזן-גרון בשנת 1951 והצטרף לצוות בית החולים תל השומר. שימש בחלוף הזמן כמנהל המכון לאודיולוגיה של בית החולים והיה ממקימי בית הספר להפרעות בתקשורת באוניברסיטת תל אביב. במקביל לעבודתו המקצועית פעל למען קהילת יוצאי עיראק בישראל. והקים יחד עם שלמה נח ז"ל את הקרן. ד"ר קורין כיהן שנים רבות כיו"ר הקרן עד שמנת 1976. בחייו זכה לראות כיצד המטרות שהציב לפניו מתגשמות: השתלבות יוצאי עיראק בישראל על ידי רכישת השכלה והשתלבותם של הילדים החרשים בחברה השומעת. שתי מטרות וחלום אחד שהשתלבו כחלק מראיית עולם הומניסטית רחבה שלו.

 

שלמה נח ז"ל (1906-1971)

ביום 29 ביוני 1971 הלך לעולמו שלמה נח ז"ל. שלמה נח היה ממייסדי הקרן והרוח החיה בהקמתה. תמיד עמדה לנגד עיניו הדאגה לצעיר/ה המבקש ללמוד ואין ידו/ה משגת. היה אדם צנוע, ישר ואוהב אדם שדבק בשיטה של עשייה שקטה ובטוחה. צידד בצעדים איטיים ובטוחים שיבטיחו את קיומה של הקרן להרבה שנים.

3,000שעות שיעורי עזר

50כיתות מחשבים

פרוייקט רחפנים

כיתות מוסיקה

bottom of page