top of page

"תן לו משלו שאתה ושלך שלו"

 

:דבר היו"ר- רו"ח, עזרא גבאי

 

"תן לו משלו ששלי ושלך שלו"

(רבי אלעזר איש ברתותא, מסכת אבות פרק ג' משנה ז')

 

 

במבואה זו הלקוחה ממסכת אבות, נוהג אני לסיים את דבריי בפני  התורמים היקרים, אתם אני נפגש במסגרת  אירועי התרמה שמקיימת הקרן

 

מייסדי הקרן, מר שלמה נוח, ד"ר עזרא קורין ומר יהודה אסיא עליהם השלום, היו ערים למצוקתם של העולים החדשים מקרב יוצאי עיראק ועל כן יסדו בשנת  1951 את הקרן מתרומותיהם האישיות ותרומות יוצאי עיראק אחרים בארץ ובתפוצות

 

במהלך השנים הקרן התרחבה וגוונה את פעולותיה בהתאם לצרכי החינוך של בני העדה ואחרים,  ובכלל  זה כיתות שיעורי עזר ומחשבים, הענקות מלגות מחקר לדוקטורט, פוסט דוקטורט ופרופסורה

 

מאז ייסודה של הקרן הוענקו קרוב ל- 28,000 מילגות, הוקמו כ- 96 מרכזי מחשבים, חדרי מדע, מוסיקה וספריות  ומומנו שיעורי עזר ב-14 בתי ספר יסודיים ותיכוניים. פעילות זאת הסתכמה בעלות כוללת של כ- 149 אלפי דולר בשנת 2017

 

כמו כן , הקרן מנהלת 109 קרנות צמיתות בהיקף של כ- 6,700 אלפי דולר. יצוין שהכספים מושקעים באג"ח דולריות ממשלתיות ואחרות המשלמות ריבית פעמיים בשנה. רק ההכנסה מריבית משמשת לחלוקת מילגות

 

לצערנו, הצרכים רבים מכדי שהקרן, גדולה ככל שלא תהיה, תוכל לספק את כל הדרוש ולכן הקרן שוקדת על המשך המאמצים לגיוס תרומות והרחבת הסיוע הנדרש לגישור על פערי החינוך. בין השאר, קיבלה הקרן לאחרונה שתי צוואות המורכבות מנדל"ן מניב, שדמי השכירות השנתית הסתכמו בסך 43 אלפי דולר

 

על הקרן מופקדת הנהלה מצומצמת, שחבריה פועלים בהתנדבות, והיא אינה נתמכת כלל ע"י הממשלה ומוסדות ציבור ממלכתיים כלשהם וכל מקורותיה  נשענים על תרומות הציבור והכנסה משכירות ומהשקעות כספי הקרנות הצמיתות. כל הקרנות רשומות כהקדשים אצל רשם ההקדשות

 

 

 

 

 

 

 

bottom of page