מכתבי תודה והערכה מתלמידים וסטודנטים שנעזרו ונעזרים עד היום: