top of page

היסטוריה

היסטוריה

 

הקרן לקידום החינוך בישראל מיסודה של קרן לקידום החינוך ליוצאי עיראק בישראל בע"מ היא למעשה המשך ישיר של התאחדות עולי בבל, שהוקמה בשנת 1949, בעקבות העלייה ההמונית של יהודי עיראק לישראל

 

בשנת 1951 נוסדה חברה  בשם "מפעלי יהודי עיראק בישראל", כדי לסייע לעולים שהגיעו בעליה הגדולה מעיראק, בחוסר כל, וללא אמצעים כספיים.  החברה סייעה לעולים ברכישת מקצוע והשתלבות בחברה

 

בשנת 1954 נוסדה ה"קרן לקידום החינוך ליוצאי עיראק בישראל" והחלה להעניק מלגות לסטודנטים ותלמידי תיכון נזקקים, שהם או הוריהם עלו מעיראק, כדי שיוכלו להשלים את לימודיהם התיכוניים והאוניברסיטאיים

בשנים האחרונות פעילות הקרן מופנית לכלל האוכלוסייה בארץ ללא קשר למוצאה

 

במהלך השנים הרחיבה הקרן את פעילותה לתחומי סיוע נוספים , כמו שיעורי עזר בבתי הספר היסודיים, מרכזי מחשבים, מוסיקה וספריות בשכונות מצוקה, ומענקי מחקר ללימודים מתקדמים. לאחרונה הושם דגש מיוחד בפרויקט שיעורי העזר שהורחב גם לתלמידי תיכון. פרוייקט זה העלה באופן משמעותי ביותר במקומות בהם התקיים, את מספר התלמידים הזכאים לתעודת בגרות

 

בשנת 2005  שונה  שם הקרן ל- "הקרן לקידום החינוך בישראל- מיסודה של קרן לקידום החינוך ליוצאי עיראק בישראל" וזאת לאור מיקוד פעולות הקרן בתחום שיעורי העזר הניתנים לכלל האוכלוסייה החלשה על העדות השונות באותם בתי ספר בהם מתקיימים שיעורים אלו

 

במשך 67 שנות קיומה חילקה הקרן עד כה כ-28,000 מלגות לתלמידים במוסדות להשכלה גבוהה ולתלמידי תיכון, זאת נוסף לתמיכה באמצעות שיעורי עזר, העשרה ובהקמת מרכזי  מחשבים, מוסיקה וספריות

bottom of page