top of page

אודות הקרן

הקרן לקידום החינוך בישראל

מיסודה של קרן לקידום החינוך ליוצאי עיראק בישראל בע"מ (חל"צ)

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

הקרן לקידום החינוך בישראל נוסדה בשנת 1951 ע"י יוצאי עיראק בישראל

ביוזמתם הברוכה של מר שלמה נח , ד"ר עזרא קורין ומר יהודה אסיא, עליהם השלום, ובעזרתם החומרית של יוצאי עיראק בארץ ובחו"ל.  מיום ייסודה העמידה הקרן מלגות למימון לימודיהם התיכוניים  והאוניברסיטאיים של בני העדה בישראל.

 

במשך שנות קיומה העניקה הקרן  עד כה כ- 28,000 מלגות, שניתנו כהלוואה ללא ריבית, שאותה מחזירים הסטודנטים בתום לימודיהם ובכך מאפשרים לסטודנטים נוספים לקבל עזרה כספית מהקרן. נציין, שהקרן פועלת כגוף עצמאי, אינה נתמכת ע"י גוף ציבורי, או, ממלכתי כלשהוא וכל הכנסותיה  מתרומות של בודדים, חברות  וגופים פרטיים, כולל תרומות וקרנות הנושאות את שם התורם, או, משפחת התורם. אירוע התרמה שנתי נערך כמעט מידי שנה.

 

רבים מהתלמידים, שנהנו מסיועה  של הקרן, תופסים כיום עמדות בכירות ביותר במדינה בתחומים שונים ביניהם תחומי המדע, הכלכלה והחיים הציבוריים

 

יצוין, כי ניהול הקרן ופעילויותיה השונות נעשים בהתנדבות ע"י צוות מסור ונאמן שתורם מזמנו וממרצו, להשגת מטרותיה

 

מאז ייסודה עברה הקרן תמורות רבות, תוך בחינה מתמדת של צרכי החינוך של בני העדה ואחרים החל מן החינוך היסודי ועד לשלבי המחקר המדעי (פוסט דוקטורט). במהלך השנים נוספו לפעילות המילגות, שיעורי עזר לתלמידים מוחלשים, כתות מחשב, מוסיקה, ספריות ומענקי מחקר

bottom of page