top of page

חברי הנהלה

 

דוד לויתן - מזכיר
תמונה בני גבא.jpeg
בני גבאי - מ"מ היו"ר 
עזרא גבאי - יו"ר ההנהלה 
שלמה אליהו -  סגן נשיא 
2.jpeg
אפרים דרור-גזבר
ד"ר ורה קורין שפיר
חברת הנהלה 
ד"ר ברוך לוי - חבר הנהלה 
 דוד אסיא - חבר הנהלה 
bottom of page