חברי הנהלה

 

בני גבאי - מ"מ היו"ר 
עובד בן עוזר - גזבר 
עזרא גבאי - יו"ר ההנהלה 
שלמה אליהו -  סגן נשיא 
יהודה אסיא - נשיא 
ד"ר ורה קורין שפיר
חברת הנהלה 
ד"ר ברוך לוי - חבר הנהלה 
יעקוב דרזי-חבר הנהלה
 
 דוד אסיא - חבר הנהלה 
דוד לויתן - מזכיר