top of page

הקרן לקידום החינוך בישראל

 מיסודה של קרן לקידום החינוך ליוצאי עיראק בישראל בע"מ (חל"צ)

 

 

 

                                                                                                      

הקרן נוסדה בשנת 1951 ,כדי לעזור לעולים שהגיעו בעלייה הגדולה מעיראק, בחוסר כל לרכוש מקצוע ולהשתלב בחברה. בשנת  1954 הקרן החלה להעניק מלגות לסטודנטים ותלמידים על מנת, לסייע לתלמידים נזקקים, שהם או הוריהם עלו מעיראק, כדי שיוכלו להשלים את לימודיהם התיכוניים והאוניברסיטאיים

בשנים האחרונות מסייעת הקרן לכלל האוכלוסייה ללא קשר למוצאה

  

 :"פעולות ה"קרן

 

הלוואות לסטודנטים הלומדים לתואר ראשון ושני. ההלוואה צמודה לשער היציג של הדולר של ארה"ב, ללא ריבית. הלוואות אלו יוחזרו לקרן שנה לאחר סיום הלימודים בתשלומים

 

הלוואות ומענקים לסטודנטים לתואר שלישי, דוקטורנטים ומחקרים לתועלת החברה והמדינה

 

עזרה בשיעורי עזר ושעות לימוד לתלמידים בגילאי 14 – 9, בעיקר במקצועות הליב

כמו כן, חוגי העשרה בבתי הספר (העזרה ניתנת ע"י מורים מקצועיים). שיעורי העזר מתקיימים ב-10 בתי-ספר באזורי מצוקה

 

בנוסף, מתקיימים שיעורי עזר בארבעה בתי ספר תיכוניים לחיזוק תלמידים, שרמתם נמוכה מהמקובל , על מנת להביאם לרמת הכיתה ואף יותר, כדי שבעתיד יוכלו להשתלב במוסדות אקדמיים גבוהים ובכך יתנו תרומתם לחברה ולמדינה

 

5.הקרן יזמה והקימה עד כה בסיועם של תורמים 96 מרכזי לימוד, חדרי מחשבים, חדרי מדע , מוסיקה וספריות באזורי מצוקה וממשיכה בפעילות זאת גם היום

עלות כל מרכז הוא 25,000 $

 

הקרן תומכת במכללה לנשים חרדיות בירושלים (מסלול בר-אילן והדסה) במילגות ובהקמת 4 מרכזי לימוד באמצעות מחשב. כיום לומדים במכללה כ-780 נשים ו-350 גברים. המטרה לעודד נשים וגברים חרדים להשתלם בלימודים, על מנת להבטיח הכנסה לקיום המשפחה בעתיד

 

ה"קרן" סייעה במשך  שנות קיומה לכ- 28,000 תלמידים וסטודנטים במתן מלגות והלוואות

 

ה"קרן" מנוהלת ע"י 10 חברי הנהלה, מהם שלושה מנהלים חלופיים. עבודתם של חברי ההנהלה נעשי בהתנדבות

 דו"ח הנהלה 

bottom of page