top of page

לתרומות

עמיתים יקרים ,

פעולות הקרן מתאפשרות אודות לתרומות הציבור, בודדים ומוסדות, וללא מימון מתקציב משרדי הממשלה ומוסדות ציבור.

כדי לשמר את פעילות הקרן ולהרחיבה, לאור הצרכים הגדולים לגישור על פערי החינוך ומתן הזדמנות שווה, אנו זקוקים לעזרתכם

 

התודה והברכה לציבור התורמים שלנו על תמיכתם בפעולות הקרן

התרומות מהוות מקור מרכזי בהרכב המקורות לכיסוי הוצאות לפעילות הקרן, למען האוכלוסייה החלשה שידה לא משגת לממן את המשך הלימודים, למען התלמידים בבתי ספר יסודיים ותיכון, למען סטודנטים ולמען קיום פעילויות נוספות. לכן, אנו עושים ונמשיך כבכל שנה לעשות ככל שביכולתנו לגייס את התרומות הנחוצות לפעילותה של הקרן

הנהלת הקרן קוראת לכל התורמים הוותיקים ובני משפחותיהם ולכל מי שיכול להשיא תרומה, להתגייס לקידום החינוך של ילדי ישראל כדי שנוכל להמשיך במילוי חובותינו לסייע בחינוך למי שידו אינה משגת. כל סכום תרומה יתקבל בברכה.

לקרן אישור מוסד ציבורי לעניין תרומות לפי סעיף 46 לפקודת מס הכנסה ואישור ניהול תקין כמו כן תרומות המועברות אלינו 

באמצעות P.E.F בארה"ב מוכרות לצרכי מס בארה"ב כהוצאה לתורם.

 

 

                                                                                                                                       בהערכה רבה והוקרה.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

תרומה בהעברה בנקאית
ניתן לעביר לחשבוננו מספר 1669313 בנק מרכנכיל מס 17 סניף ראשי תל אביב 654
תרומה באמצעות הדואר
לשלוח המחאה או מזומן בדואר רשום למשרדי ה"קרן" מגדל התאומים 1 ז'בוטנסקי 33 רמת-גן 5251107

   תודה על תרומתך, נחזור אליך בהקדם

ניתן לחייג למספר: 03-7517161
03-7517541
 
כל התרומות לקרן מוכרות לצורכי מס לפי סעיף 46 לפקודת מס הכנסה

3,000שעות שיעורי עזר

50כיתות מחשבים

פרוייקט רחפנים

כיתות מוסיקה

bottom of page