1/5

הקרן פועלת כגוף עצמאי מוכר והיא אינה נתמכת על ידי גוף ציבורי או ממלכתי כלשהוא. מימון פעולותיה מגיע מגיוס תרומות מאנשים וגופים פרטיים, מריבית על השקעות הקרנות הצמיתות ומיחזור מלגות.

צור קשר